KP umowy o pracę 

Oglądasz wypowiedzi znalezione dla zapytania: KP umowy o pracę

Temat: Kiedy rejestrować sie w Urzędzie Pracy?
Bezrobotni rejestrują się bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę, wtedy
kiedy otrzymują od pracodawcy świadectwo pracy. W przypadku skróconego okresu
wypowiedzenia (art. 36' kp) następuje to właśnie po upływie 1 miesiąca. Za
pozostałe miesiące nieistniejącego wypowiedzenia pracownik otrzymuje
odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia. Warto wiedzieć, że pracodawca nie ma
obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne od kwoty
odszkodowania.

Otrzymanie odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia skutkuje tym, że
bezrobotny nabywa prawo do zasiłku po upływie okresu, za który przyznano
odszkodowanie (czyli pobiera zasiłek np. 10 miesięcy a nie 12). Taka jest
zasada.

Tymczasem nasz kochany naród polski, słynący w świecie z kombinowania odkrył,
że można w bezpieczny = legalny sposób obejść ten niekorzystny przepis. Można
bowiem zarejestrować się w PUP nie bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy, lecz
po upływie tych nieistniejących miesięcy wypowiedzenia. W takiej sytuacji
rzeczywiście nie będzie podstaw do pozbawienia bezrobotnego zasiłku za żaden
okres i tym sposobem przedsiębiorczy Polak lub Polka otrzyma zasiłek przez cały
okres (np. 12 miesięcy).

Genialne rozwiązanie? Tylko pozornie. Zaznaczyłam, że pracodawca nie ma
obowiązku odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne od odszkodowania.
Zatem, przez okres od ustania stosunku pracy do momentu zarejestrowania się te
osoby pozostają poza ubezpieczeniem. O tym, jakie to może mieć skutki proszę
się domyśleć.

Pozdrawiam.
Paulina


Temat: rozwiązanie umowy....
w związku z art. 300 Kodeksu pracy rozwiązanie umowy następuje z chwilą dojścia
pisma do adresata w sposób stwarzający mu realną możliwość zapoznania się z
jego treścią.

Okres wypowiedzenia jest to czas, jaki musi upłynąć od złożenia oświadczenia
woli o wypowiedzeniu umowy do jej rozwiązania (jako następstwo tego
oświadczenia )

Zgodnie z art.300 KP, termin wypowiedzenia rozpoczyna się od całościowego
zapoznania się z treścią umowy przez pracodawce.

Temat: Maja Travel z Bielska Białej / Katowic / Ustronia
Nic nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapłacenia za zleconą pracę
wg zawartej umowy. Jeśli umowa została wykonana nienależycie, trzeba
a) próbować załatwić sprawę polubownie w postaci aneksu do umowy
b) jeśli pracobiorca na to się nie zgodzi, to trzeba go zaciągnąć do
sądu i żadać rekompensaty za utracone zyski z tytułu nienależytego
wywiązania się z obowiązków. Taka rekompensata może być wielokrotnie
wyższa, niż wynagrodzenie pilota, więc wariant a) wcale nie jest
wykluczony.
Ale pracodawca nie ma prawa samowolnie wstrzymywać wypłaty,
czy dokonywać potrąceń oprócz wymienionych w art. 87 kp.
Jeśli tego dokona, to popełni wykroczenie z art. 282, par. 1, pkt 1
kp zagrożone karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.
Ja mam świadomość, że poziom profesjonalny ogromnej grupy ludzi
kończących kursy jest często żenujący, wpisy na tym forum są tego
dowodem, ale to juz problem biura przez zawarciem umowy. Potem, to
już dura lex sed lex.Temat: Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci
Gość portalu: wro napisał(a):

> powinno tak być, że w przypadku niewypłacenia
> pensji można od razu zaprzestać wykonywania pracy
> bez jakichkolwiek konsekwencji. a teraz tak jest,
> że pracodawca ma dużo większą przewagę od pracownika,
> bo może go wywalić za byle przewinienie, ale nie ma
> tego na odwrót - gdy pracodwaca nie płaci.
>
> pozdrawiam. wro

wro
- pracodawca może wywalić za byle przewinienie
- pracownik ma takie samo prawo, jeśli pracodawca narusza swoje obowiązki w
tym: ciężkim naruszeniem praw pracowniczych (obowiązków pracodawcy) jest
wypłata wynagrodzenia w terminie przyjętym w regulaminie lecz nie później niż
do 10go dnia następnego misiąca, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez
wypowiedzenia z art 55.1.1 KP

Rozwiązanie umowy w tym trybie skutkuje tak jakby to pracodawca rozwiązał umowę
za wypowiedzeniem, czyli:
- może przejść na zasiłek dla bezrobotnych bez okresu wyczekiwania,
- należy mu się odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Więc pracownik ma takie same prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia jak
pracodawca.
Temat: kolejna umowa na czas określony
Zapomniałem dodać, że przekształcenie trzeciej umowy w umowę na czas nieokreślony nastąpi jeżeli do
dorozumianego nawiązania stosunku pracy doszło przed 29 listopada br. Zgodnie z ostatnią nowelą do KP, przepis
art. 25 został zawieszony do dnia przystąpienia Polski do Unii. Innymi słowy, jeżeli trzecia umowa "rozpoczęła" się po
tej dacie, to mamy do czynienia z kolejną umową na czas określony.Temat: odchodzę - co mi przysługuje???
Witaj,

otrzymasz świadectwo pracy, w którym pracodawca powinien wpisać Ci w miejscu
dotyczącym rozwiazania umowy coś takiego: Umowa o pracę rozwiązuje się z
upływem czasu, na który była zawarta. Art. 30 § 1. pkt. 4 KP, oprócz tego w
świadectwie masz informacje o tym ile miałaś urlopu, czy go wykorzystałaś, czy
byłaś na chorobowym itym podobne rzeczy.
Urlopu powinnaś mieć 5 dni, jeśli jest to Twoja 1 praca lub Twoj staż
uprawniający do urlopu nie jest wyższy niż 10 lat.Temat: urlop wychowawczy i wypowiedzenie - skomplikowane
1. Jesli twoj pracodawca zawiesil dzialalnosc, to moze niezgodzic sie na
skrocenie urlopu wychowawczego. Najpierw musisz uzyskac zgode na skrocenie
urlopu wychowawczego do dnia 31 sierpnia, jak juz ja bedziesz miec to 1
wrzesnia zglaszasz sie do pracy. Poniewaz zawiesil dzialalnosc wiec nie stworzy
Ci miejsca pracy. W tym momencie mozesz rozwiazac umowe o prace z winy
pracodawcy art. 55.1.1 KP.
2. Idziesz na ugode z pracodawca, rozwiazujecie umowe za porozumieniem stron,
ale strona wystepujaca z porozumieniem musi byc pracodawca, tylko nie wiem czy
w tym przypadku dostaniesz od razu zasilek dla bezrobotnych.

Pierwsze rozwiazanie jest dla Ciebie najkorzystniejsze, ale wiele zalezy od
Twojego pracodawcy.

Powodzenia
Temat: Wypowiedzenie-odprawa-odszkodowanie PLISS
Pracodawca, który nie zamierza dalej współpracować z pracownicą po urlopie
wychowawczym zazwyczaj wypowiada umowę o pracę. W przypadku, kiedy pracownica
pracowała w tym zakładzie ponad 3 lata, obowiązuje ją trzymiesięczne
wypowiedzenie. Tak stanowi art. 36 &1 kp.

Jeżeli pracodawca, zatrudniający co najmniej 20 pracowników, wypowiada umowę z
przyczyn leżących po jego stronie (np. z przyczyn ekonomicznych,
organizacyjnych itp.) ma obowiązek wypłacić odprawę. Wysokość odprawy jest
uzależniona od stażu zakładowego i wynosi w przedziale od 2 do 8 lat pracy - 2
miesięczne wynagrodzenie. Pracodawcy zatrudniający poniżej 20 pracowników nie
mają obowiązku wypłacania odpraw. Podstawa prawna: ustawa z 28.grudnia 1989r. o
szczagólnych zasadach rozwiązywania (Dz. U. z 2002r. Nr 112 poz. 980 z późn.
zm.)

O odszkodowaniu byłaby mowa, gdyby pracodawca, korzystając z przepisu art 36'
kp, chciał skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia maksymalnie do jednego
miesiąca. Wówczas za miesiące skrócone pracownikowi przysługuje (niezależnie od
odprawy) odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, które by otrzymał, gdyby
pracował.

Nie wiem, o jakiej ugodzie wspominasz. Być może masz na myśli sytuację
regulowaną w art. 12 powołanej wyżej ustawy, tj. porozumienie stron z przyczyn
leżących po stronie pracodawcy. Oczywiście na takie rozwiązanie nie musisz się
godzić, jeżeli nie chcesz.

Pozdrawiam.
PaulinaTemat: państwowa inspekcja pracy
Nie rozumiem jak można nie rozwiązać umowy o pracę!Zawsze jest wyjście. Albo na
porozumienie stro, albo za wypowiedzeniem. Napewno na umowie masz napisane ja
można rozwiązać włąśnie tą umowę- Pracodawcy mieli od 01.04.2004 obowiązek
poinformować pracowników o takich formach- art 29 KPTemat: Czy jesteś ofiarą mobbingu? Test
Rok temu (sierpień 2003) wyrzucono mnie z pracy. Za to że miałam dowód na to,
że wszelkimi sposobami pracodawca chce wyciągnąć ode mnie pieniądze (chyba
uważał że za dużo zarabiam). W okresie wypowiedzenia zaczęłam być mobbingowana.
Wracałam z pracy z rykiem. Ale miałam szczęście: wypowiedzenie w świetle KP
było niezgodne z moją umową o pracę. Postanowiłam w ciągu jednej chwili: nie
ujdzie im to na sucho. Założyłam sprawę w sądzie pracy; ciągnęła się od 11.2003
do teraz. Ale wygrałam! Dokopałam im finansowo: 3-miesięczna odprawa + odsetki.
Znajdź dobrego adwokata i też im dokop! Przynosi to satysfakcję jak cholera!
Powodzenia!
BBTemat: a jezeli zatrudnilam sie i ukrylam ciaze moga mnie
Zwolnić raczej nie powinni, ale Twoja umowa o pracę przedłuża się automatycznie
tylko do dnia porodu, a potem płaci Ci ZUS, po zakończeniu urlopu
macierzyńskiego i ewentualnie wychowawczego nie jesteś już zatrudniona u
swojego pracodawcy a on od dnia porodu nie ma wobec Ciebie żadnych obowiązków,
innymi słowy Twoja umowa wygasa w dniu porodu.
Dotyczy oczywiście umów na czas określony.

Jeżeli chodzi natomiast o zwolnienie dyscyplinarne, to pracodawca może
rozwiązać umowe w trybie art. 52 KP w każdej chwili, nawet z kobietą w ciąży,
jeżeli tylko ma ku temu powód (ciąża a nawet jej ukrycie nie może takiej
podstawy stanowić).

Swoją drogą jesteś nie w porządku wobec pracodawcy, dlatego pewnie odpłacą Ci
ta samą monetą i nie możesz mieć o to pretensji. Zresztą sama zdajesz sobie z
tego sprawę.
Temat: mają prawo czy go nie mają??
Konkretnie chodzi o artykul 177 paragraf 3 z Kodeksu pracy :

Jeśli twoja umowa wygasa po trzecim miesiącu ciąży, pracodawca musi ją
przedłużyć do dnia porodu (art. 177 par. 3 kp). Jednak pamiętaj, nawet przy
takiej umowie jesteś chroniona od momentu poczęcia - tzn. pracodawca nie może
cię zwolnić do czasu wygaśnięcia umowy.
Temat: Co z akcją szklanka mleka dla ucznia
Gość portalu: bbc napisał(a):

> Drogi "ja", powiedz proszę, co Ty wiesz o pracy szkoły, w kontekście jej
> finansów zwłaszcza? Bo z Twojej wypowiedzi wynika, że niewiele. Dzielnice nie
> finansują szkół, robi to miasto. Nie będę pisać, wedle jakich zasad, bo za dużo
>
> czasu zajęłoby mi to. Kompetencje dyrektora określa ustawa, zajrzyj tam, jeśli
> chcesz wiedzieć. Szkoły nie mogą prowadzić buchalterii, bo nie mają księgowych
> a nakazać nie mogą, bo istnieje KP. Ale wiele rzeczy mogą i robią. Także
> i "szklankę mleka". Pomimo wszystko

he
są szkoły których buchalterie prowadzą np zespoły
a są szkoły które mają ksiegowych
a KP ma to do siebie że w przypadku umowy o pracę i zakresu obowiązków jest punkt : i inne czynności ....polecone przez przełożonego - 8 godzinach pracy.
Samorządy dofinansowują działalność szkół to jest ich obowiązek.
Coś jeszcze o kuchniach? ich wyposażeniu ? stanie osobowym wymaganym?
I ja wiem , że gdzie niegdzie robią.
Ja też wiem , że za dużo by to pisać,
ogólnie jest na nie
P.S
Nie pisz proszę w formie strofującej kogoś
jest temat to warto go rozwinąć o fakty
to forum zapada i czy warto innych płoszyć?

pozdro
Temat: ochrona przed konkurencją w umowie
ochrona przed konkurencją w umowie
W przedstawionej mi umowie o pracę (nastąpiło przejęcie firmy) znalazł się
zapis wedle kórego nie mogę pracować w tej branży przez 5 lat po rozwiązaniu
stosunku pracy.
Bardzo proszę o informację co mi grozi za złamanie tej klauzuli i czy 5 lat
to nie trochę za długo (w świetle KP)? Czy nie da się od tego wymigać??Temat: Czy wróci dyrektor Boniecki?
"Dura lex, sed lex"
1.prawo powinno być równe dla każdego, w tym również dla tych których nie
lubisz, a więc były szef TM ma takie same prawa jak inni.
2.zgodnie z zapisami w prasie, skarga pana nie została odrzucona, a jedynie Sąd
Okręgowy uznał że nie jest właściwym do jej rozpatrzenia. Sądem właściwym jest
Sąd Pracy i jak rozumiem tam sprawa czeka na wyjaśnienie.
3."skierowano sprawę do prokuratury", ale nie postawiono zarzutów (a może
postawiono?) i tym bardziej nie wydano wyroku, zatem w obliczu prawa p.B.jest
niewinny.
4.pracodawca, ma prawo rozwiązać umowę o pracę ze wszystkimi konsekwencjami
wynikającymi z KP i w zgodzie z zapisami tej umowy
"Dura lex, sed lex"
ps.
żadna ekipa rzadząca nie jest "wieczna" zatem być może p. P. czeka wielki COME
BACK?
Temat: Klauzula konkurencyjna - jak to jest ?
Gość portalu: Timon napisał(a):

> Czy klauzula konkurencyjna zawarta jako odrębny punkt w umowie o pracę na
> czas nieokreślony a dotycząca zarówno jej obowiązywania w czasie trwania
> stosunku pracy jak i 1 rocznego obowiązywania po ustaniu stosunku pracy nie
> jest podana wysokość odszkodowania przysługującego pracownikowi zaś podana
> jest wysokość odszkodowania jakie powinien zapłacić pracownik w przypadku
> nieprzestrzegania zapisów tej klauzuli jest ważna ?

Jest ważna, bo wysokość odszkodowania dla pracownika regulowana jest w Art.
101 (z dwójką na górze), par. 3 Kp.
Temat: urlop wypoczynkowy a nowa umowa o pracę
Jak chcesz to możesz, jest tylko małe ale. Zgodnie z kp pracodawca może
przerwać Ci urlop i co wtedy. Jak będzie wygladało Twoje świadectwo pracy
jeżeli bedziesz miała zaznaczone że w dniach od do byłaś na urlopie a Ty
faktycznie podisałaś nową umowę. A jak Ci się coś stanie ( czego Ci nie życzę )
to który pracodawca bedzie sie Twoją osobą interesował.Przemyśl to decyzja
należy do Ciebie.Pozdrawiam.Temat: Maja mnie za idiotke?? Prosze pomozcie!!
Do końca kwietnia br. pracodawca może zawierać z pracownikiem nieskończoną
ilość umów na czas określony. Dopiero od 01.05.br.( z chwilą wejścia do UE )
bedzie obowiązywał art. 25 prim kp. który stanowi że trzecia z kolei zawarta
umowa o pracę na czas określony automatycznie przeradza się w umowę na czas nie
określony ( zapoznaj się z w/w art. tam są wymienione pewne warunki ) .
Pozdrawiam.Temat: A może jednak warto porozmawiać?
szkoda tylko że tak naprawdę to z takimi postami nic zarządu pko nie robi. Nie
bardzo rozumiem co miałaś na myśli"dlaczego pracodawca nie przestrzega KP i co
chwila zmusza nas pracowników do
> podpisywania różnych niezgodnych z KP pisemek?"
przecież to CKP jest chyba od tego aby wszystko było zgodne z KP (zwłaszcza
jeśli chodzi o wypowiedzenia umów o pracę).Temat: CIAZA A UMOWA NA CZAS OKRESLONY
poczytaj sobie Kodeks Pracy
Yellow już powoływała się na art 177 KP, który mówi wyraźnie, że umowę na czas
określony pracodawca MUSI przedłużyć do dnia porodu jeśliby ona miała wygasnąć
po upływie trzeciego miesiąca ciąży

nie wprowadzaj dziewczyn w błądTemat: Jak zajść w ciążę i przeżyć w pracy
Można, można. Przeczytaj sobie art 33 KP. Za dwutygdniowym
wypowiedzeniem, jeżeli umowa o pracę jest na czas określony
powyżej 6 miesięcy. Ja mam ten sam problem. 27 lat "na karku",
męża i ogromne pragnienie dziecka. Ale jak tu się w końcu
zdecydować, skoro dwie koleżanki z mojej firmy nie miały gdzie
wrócić, mimo obietnic mojego szefa? Przyjął kogoś innego mimo,
że reszta dziewczyn z mojej firmy zaoferowała się przejąć
czasowo ich obowiązki. One już "odchowały" dzieci, i znalazły
inną pracę. Mam nadzieję, że i mi się to uda. Na razie gryzę się
pomiędzy pragnieniem dziecka a strachem związanym z brakiem
pieniędzy ma zapewnienie mu podstawowych potrzeb. Przecież mąż
sam nie da rady nas utrzymać. Zresztą, w jego firmie też "nie
znają dnia ani godziny".Temat: odpowiedzialność materialna w pracy
murzek napisała:

> Mam odpowiedzialną prace, konkretnie jestem odpowiedzialna za kase sprawdzam
> płatności..., no i jest koniec roku kopnelam sie na 8000 tysiecy. firma ktora
> miala nam zaplacic nie zrobila tego ja nie zauwazylam a ona sie zamknela/
> slad zaginął... i niewiem co bedzie dalej MOZE KTOS Z WAS TEZ MIAL TAKI
> PROBLEM, JAK SIE GO POZBYC, MOZE MNIE ZWOLNIĄ? PORADŹCIE , POMÓŻCIE

W razie udowodnienia, iż do straty doszło w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków
pracowniczych z Twojej winy, ponosisz odpowiedzialność materialną. Jeśeli udowodnią Ci umyślność, to
odpowiadasz do wysokości poniesionej przez pracodawce straty (!!), jeżeli nie - to w wysokości 3-miesięcznego
wynagrodzenia. Niestety, najczęściej w takich wypadkach przy okazji pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez
wypowiedzenia (art.52 KP), czyli tzw. dyscyplinarka. Jeżeli jest tak jak piszesz, to może być kłopot z uznaniem przez
sąd takiego rozwiązanie za bezprawne.Temat: nie lubią sprzeciwu- proszę o pomoc
Gość portalu: luci napisał(a):

> Do U6
> Warto wykorzystać drogę prawną,gdyż tylko Sąd Pracy może orzec czy rozwiązanie
> umowy o pracę było zgodne z KP.Często przed sądem dochodzi do ugody pomiędzy
> pracownikiem i pracodawcą.Zdecydowanie większa jest ilość orzeczeń pozytywnych
> dla pracownika niż pracodawcy.dobrze jest też zwrócić się o pomoc do
Inspekcji
> Pracy.Ktoś przecież musi zweryfikować prawną zasadność zwolnienia.
> Powodzenia.

chyba masz rację - muszę się z tym przespać .
dzisiaj nic konstruktywnego nie wymyślę - i żona i ja jesteśmy
w fatalnej kondycji psychicznej .
Temat: Dodatek funkcyjny a urlop - wynagrodzenie
Ja też nie piszę, kto ma rację a kto nie, ale prawo pracy to także regulaminy
pracy i wynagradzania oraz umowy o pracę i bez zajrzenia do nich czasami
niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi.
Generalna zasada jest taka, że powinnaś otrzymać tyle ile otrzymałabyś gdybyś w
tym czasie pracowała -art. 172 KP , w rozporządzeniu w sprawie szczególowych
zasad.. dodatek funkcyjny nie został wymieniony jako składnik wyłączony z
podstawy ustalania wynagrodzenia za urlop.
Ja nie potrąciłabym zas funkcyjnego ( w myśl zasady - wszelkie wątpliwości na
korzyść pracownika).
Ale może jest inaczej z tym dod.Temat: nie lubią sprzeciwu- proszę o pomoc
Do U6
Warto wykorzystać drogę prawną,gdyż tylko Sąd Pracy może orzec czy rozwiązanie
umowy o pracę było zgodne z KP.Często przed sądem dochodzi do ugody pomiędzy
pracownikiem i pracodawcą.Zdecydowanie większa jest ilość orzeczeń pozytywnych
dla pracownika niż pracodawcy.dobrze jest też zwrócić się o pomoc do Inspekcji
Pracy.Ktoś przecież musi zweryfikować prawną zasadność zwolnienia.
Powodzenia.Temat: DO PAULINY-BARDZO PILNE!!!
Możesz skorzystać z możliwości, jaką przewiduje art. 186 § 3 kp. Pracownica,
która jest uprawniona do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o
obniżenie jej wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego, niż połowa pełnego
wymiaru czasu pracy (np. 3/5 etatu) w okresie, w którym mogłaby korzystać z
takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy. We
wniosku możesz zaznaczyć, że zamierzasz korzystać z takiego obniżenia tylko
przez okres 3 miesięcy. Będzie to oznaczało, że po upływie okresu wskazanego we
wniosku, powrócisz na poprzedni wymiar etatu. Nie ma oficjalnego wzoru takiego
wniosku, więc może on przybrać dowolną formę, np. zwykłego podania. Pracodawca
uwzględniając Twój wniosek oczywiście może sporządzić stosowny aneks do umowy o
pracę, ale nie wymagałabym takiej superpoprawności. Wystarczyłby mi wniosek
pracownika jako podstawa do obniżenia mu wymiaru etatu, a co z tym związane -
również wynagrodzenia.

Pozdrawiam.
Paulina

P.S. Przepraszam, że odpowiadam z opóźnieniem. Nawał obowiązków służbowych
powoduje, że nie zawsze mogę gościć na tym forum tak często, jakbym chciałaTemat: Nowa ustawa ogranicza możliwości samozatrudnienia
Nowa ustawa ogranicza możliwości samozatrudnienia
Nic nadzwyczajnego, raczej poszukiwanie spójności systemowej.
zgodnie z art 22 kp praca pod kierownictwem, w miejscu i czasie wskazanym przez
inny podmiot to praca w ramach stosunku pracy - co oczywiście wyklucza
samozatrudnienie.
Nota bene zawarcie na takich warunkach umowy cywilnoprawnej także z osoba
fizyczną niebędącą przedsiebiorcą jest niedopuszczalne i traktowane jako
wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym.Temat: administrator
aga-goszcz napisał(a):

> Chciałabym się dowiedzieć czy administrator, którego zatrudnia wspólnota musi
> posiadać jakieś uprawnienia (licencje)?. Czy wogóle rozróżnia się
> pojęcia "administrator" i "zarządca", czy przypadkiem jedno nie zawiera się w
> drugim?.

Jezeli zatrudnia na umowie o prace (art. 2 KP) to nie musi.
Jezeli zleca na mocy umowy cywilnej - musi.

Roznica pomiedzy administratorem a zarzadca w przypadku wspolnot mieszkaniowych
jest zasadnicza - administrator jest wtedy, gdy wspolnota wybierze w uchwale
zarzad wspolnoty (wlasciciele lokali badz osoba z zewnatrz) a zarzad zleci
zarzadzanie na zewnatrz. Wtedy taki podwykonawca okreslany jest jako
administrator.

Zarzadca w przypadku wspolnoty jest osoba lub podmiot, ktorej zarzadzanie
powierza wspolnota na mocy umowy notarialnej lub uchwaly zaprotokolowanej przez
notariusza. Wtedy taki zarzadca moze zarzadzac i administrowac badz tylko
zarzadzac i administrowanie zlecic podwykonawcy.

To tak najogolniej, jest jeszcze kilka innych roznic w innych "plaszczyznach".
Np. uznaje sie, ze zarzadca to wyzszy stopien w hierarchii zawodowej, zas
administrator - nizszy. Zarzadca mysli bardziej "strategicznie", dba o wartosc
nieruchomosci i realizuje cele wlasciciela w dluzszym horyzoncie czasowym, zas
administrator zajmuje sie biezaca obsluga nieruchomosci (eksploalacja,
konserwacja itp.).

Pozdrawiam,
Temat: odprawy???
beatko, asiu.su podczas rozmowy z kadrową dowiedziałem się że nienależy mi się
odprawa ze względu na zapis w umowie o pracę art.33 KP "strony dopuszczają
wcześniejsze rozwiązanie umowy za dwu tygodniowym wypowiedzeniem." i to według
niej jest podstawa do niewypłacania mi odprawy jednak ja uważam że to jest
postępowanie a niw powód wypowiedzenia.

ps. serdeczne dzieki za zainteresowanie moją sprawą.!!Temat: WYMÓWIENIE -PLEASE, HELP!!!!!!!!!!
Gość portalu: Viola napisał(a):

> Gosiu, czy możesz podać na jakiej podstawie (prawnej) tak twierdzisz? chodzi
> mi o obowiązek udzielenia zaległego urlopu w okresie wymówienia, bardzo
proszę
> o szybką odpowiedź, mam podobny problem.
> Dzięki z góry

art. 167[1] KP: W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany
wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu
urlopu.
Jeżlei pracodawca nie wyśle, a nie wypada urlop z planu, to nie będzie urlopu.
Bedzie za to ekwiwalent ze 171 KP.
Temat: Czy należy mi się urlop??
nie masz żadnego zaległego urlopu, bo w ubiegłym roku nie miałeś do niego prawa

w tym roku masz
do stażu wliczają ci się studia, o ile masz magisterium - 8 lat, jesli nie to 4
(chyba), jak za szkołę średnią

mogą się też doliczać pozostałe okresy pracy na umowę, o ile takie były

za piewrszy rok pracy przyjmuje się do podstawy wyliczenia rok "fikcyjny", tzn.
teraz prawdopodobnie twoja podstawa do wyl. urlopu jest 9 lat (8 za szkołę +
ten, choc jeszcze go nie przepracowałeś, jak przperacujesz to w przyszłym roku
nadal będziesz miał taką sama podstawę, bo na miejsce roku fikcyjnego wejdzie
prawdziwy)
to oznacza, ze twoj roczny wymiar urlopu to 20 dni (powyzej 10 lat byloby 26
dni)
od tego liczysz 3/12 - bo przepracowales 3 miesiace, 3/12*20 to 5, czyli z tego
roku służy ci 5 dni urlopu. Oczywiście jeśli je wykorzystasz, to odejmujesz od
rocznej sumy 20 dni. Posługując sie tym schematem możesz sobie sam wyliczyć,
jeśli coś błędnie założyłam (np. nie pracujesz od stycznia). Jesli wychodzi
ułamek to zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
To są nowe przepisy po ostatniej nowelizacji kp.Temat: Mega Service
Pracowałem niedawno w tej branży na stanowisku managerskim i coś wiem o tym
poletku. Generalnie radzę unikać firm sprzątających w marketach- kontrakty są
tak niskie, że firmy sprzątające oszczędzają na wszystkim (głównie płace i
chemia). Stawki są głodowe, normy wyśrubowane, a częstą praktyką jest wypłata
długo po terminie lub generalnie jej brak i wypowiedzenie . Jeżeli już to
lepszym rozwiązaniem jest praca w firmie, która sprząta biura, ale z tym w
Częstochowie krucho.
Są też firmy rzetelne tzn. płacące na czas ustaloną stawkę, choć ta jest
głodowa. Przykład jedna z firm duńskich działająca w Polsce oferuje umowę o
pracę (wszystkie składki i przywileje zgodne z KP), zawsze płatne do 10, ale
stawka to ok. 5,50 PLN brutto/godzinę i raczej 4/8 lub 6/8 etatu. Jest jeszcze
bonus świąteczny- ok. 700 PLN brutto.Temat: Sondaż "GW": w II turze rosną szanse Tuska
> Dlaczego obrażasz ludzi ze wschodu Polski? Mnie raczej dziwi, dlaczego ludzie z
>
> zachodu kraju tak chcą państwa pracodawców. Fajnie tak siedzieć w robocie po
> godzinach i w weekendy, w zależności od kaprysu szefa, co?

Jasne, już w tej chwili Kodeks Pracy nakazuje płacić za zwykłe nadgodziny
bodajże 150% stawki z umowy, a za ponadlimitowe, w tym weekendowe chyba ze 200%.
I co?
Szef może narzucać takie warunki bo jest jedyny w całej okolicy, nie dlatego że
KP mu na to pozwala. Dla mnie wniosek jest oczywisty - pracodawcom należy
ułatwiać życie, a nie utrudniać.Temat: Zasiłek macierzyński-jak to jest?
Wyliczając zasiłek macierzyński bierze się pod uwagę dochody z ostatnich 6
miesięcy, ale, jeżeli tyle nie pracowała to z okresu jaki pracowała. Jeżeli w
trakcie trwania zatrudnienia jej pensja była stała i wynosiła 1200zł netto to
tyle właśnie dostanie zasiłku macierzyńskiego, jeżeli nie wówczas dostanie
średnią z okresu w jakim pracowała. Zasiłek macierzyński w tym wypadku będzie
wypłacał pracodawca z "własnej kieszeni". Pracodawca nie miał wyboru, musiał
przedłużyć umowę do dnia porodu, ponieważ umowa o pracę zawarta (...)na okres
próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie
trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu (art.177§3 kp).Temat: zwolnić pracownika
Odpowiedz z usenetu na podobne pytanie
"Spisują "Porozumienie Stron" - coś w guście "Strony zgodnie
oświadczają iż taka umowa, zawarta pomiędzy, dnia itd itp. ulega
rozwiązaniu z dniem ...". Mogą być jeszcze inne ustalenia. Po takim,
obustronnie podpisanym pisemku, na świadectwie pracy będzie, że umowa
została rozwiązana na podstawie Art. 30. § 1. p. 1 KP."
Temat: Bardzo pilne - wychowawczy a wypowiedzenie umowy
Dziękuję Wam bardzo za szybkie odpowiedzi. Dodam, że pracodawca nie ma podstaw
by mnie zwolnić, jeśli chodzi o przytoczone przez Was przyczyny.W czasie ciąży
byłam na zwolnieniu, bo sam pracodawca mnie o to prosił. Prawniczka na szkole
rodzenia powiedziała mi, że można kogoś zwolnić jeśli w ciągu ostatniego pół
roku naruszył on warunki zatrudnienia lub popełnił jakieś wykroczenia. Ja
siedziałam na zwolnieniu, tak więc nic takiego nie zrobiłam. W KP jest napisane:
"Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę należy uznać za złożone z chwilą,
gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego
treścią.
Wypowiedzenie na piśmie jest dokonane w chwili doręczenia pisma adresatowi w
sposób bezpośredni, czyli do rąk pracownika bądź osoby upoważnionej do
działania w jego imieniu, lub w dniu w którym adresat listu przesłanego pocztą
mógł zapoznać się z jego treścią." Z tego wnioskuję, że jeśli nie odebrałam
listu, to wypowiedzenie nie weszło w życie. Mam rację.
Pozdrawiam
AniaTemat: Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z ...
Art. 177 par. 3 KP mówi: "Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas
wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc,
która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega
przedłużeniu do dnia porodu".
To chyba wszystko tłumaczy.Temat: Teichert brał pieniądze jako radny i kierownik
Teichert - młody Pęczak zielonogórskiego SLD
Teichert jako młody adept Komsomołu nie zna ewangeliczenej zasady:
"kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem."

Jeżeli to jest prawda co pisze GW, to Teichert jest wyłudzaczem grosza
publicznego. Okradł mnie, obywatela tego miasta, podobnie jak pozostałych 119
tys zielonogórzan. Proponuję zgłosić to zielonogórskiej prokuratury, która
zajęła II miejsce w Polsce w rankingu "Wprost", niech pokażą jak działa zasada
praworządności,że nie patrzą na rasę, płeć czy przynależność partyjną.

Oczekuję, ze dyr. Janka szef ZGKiM rozwiąże z panem Teichertem umowę o pracę w
trybie art. 52.1 Kp (dyscyplinarka).Temat: nie umiem zatytuowac. wątku..straszne! i smutne
Do aszar.kari
aszar.kari napisała:

>> PS. Jak wyglada w Polsce kwestia podejmowania decyzji w przypadku
nastolatkow?
> Moja corka odkad skonczyla 14 lat wszystkie decyzje dotyczace Jej ciala
> podejmuje sama, gdyby zaszla w ciaze nie mialaby zadnego obowiazku mnie o tym
> informowac ani Ona, ani Jej lekarz.
Czy na pewno lekarz nie ma obowiązku informować rodziców o ciąży córki?I
faktycznie 14latka może decydować o wszystkim?To mnie zaintrygowało-pamiętam do
dzis,że przed 18tymi urodzinami zgodę na każdy zabieg,operację czy badanie z
użyciem kontrastu (a miałam tego wszystkiego sporo)podpisywała moja mama.Za
każdym razem też ilekroć lekarz sugerował zostawienie mnie w szpitalu np.na
obserwację-mama musiała wyrazic zgodę.To samo dotyczyło mojej cieżarnej
17letniej koleżanki-do wszelkich formalności szpitalnych potrzebny był jeden z
rodziców.Dlatego zastanawiam się jak to jest z tym obowiązkiem informowania
rodziców przez lekarza.W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym napisano tylko,że:"
Rodzice mają ogromne uprawnienia względem dziecka. Określają miejsce jego
pobytu poza domem rodzicielskim na krótszy lub dłuższy czas. Mają uprawnienie
do rozwiązania umowy o pracę dziecka małoletniego ( art. 22 * 3 KP ), wyrażają
zgodę na przysposobienie dziecka, decydują w sprawie leczenia małoletniej
ciężarnej córki, a zwłaszcza w sprawie przerywania ciąży, wyrażają zgodę na
uznanie dziecka przez małoletniego ojca."Skoro rodzice decydują o leczeniu
małoletniej cieżarnej córki to albo istnieje obowiązek informowania ich przez
lekarza o ciąży,albo jest to kolejny martwy przepis.Temat: od kiedy się liczy 2 tygodniowy okres wypowiedzeni
Art 30 KP:
"§ 2.1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo
ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca."

Jeszcze jedno: nie wiem jak to jest z okresem 2 tygodniowym ale z miesięcznym
wygąda to tak: składasz/dostajesz wypwiedzenie np. 15-go kwietnia, to obejmuje
ocały następny miesiąc (maj), a nie 4 tygodnie! Jeśli wypowiedzenie byłoby
złożone 30 kwietnia, to też okresem wypowiedzenia będzie cały maj. Warto się
kogoś jeszcze zapytać.
Temat: akcja brzuszki walka z zus-em
Nie rozumiem tego terminu na odwolanie do...2004. To nie jest rozwiązana umowa
o pracę - w tym wypadku rzeczywiscie są pewne terminy przwidziane przez KP - 7
i 14 dni - nie będę tu wchodzić w szczegóły. Roszczenia okresowe mają okres
przedawnienia 3 lata więc możesz się odwołać do sądu.
Sprawa nie będzie łatwa, bo z tego co pamiętam to jest takie chyba orzeczenie
SN, że mogą być faktycznie wątpliwości w przypadku kobiet, które pracowaly
krócej niż 6 miesiecy przed zwolnieniem L4.
Postępowanie w sprawach z ubezpieczenia społecznego są zwolnione od kosztów,
więc odpada Ci problem opłaty wpisu sądowego. Moim zdaniem warto zawalczyć nie
będzie łatwo ale powinnaś spróbować.
Ja sama czekam, kiedy się do mnie doczepią, bo pracowalam dokładnie 5 i pół
roku może to też jest za mało. Na pociechę ja też będę się musiała sądzić z
zUS, bo mi nie chcą nie wiedzieć czemu wliczyć premii rocznej, od której
zapłacono wczystkie składnki i dostaję tylko od łysej pensji a w grę wchodzi
500 zł miesięcznie, nieźle co? Ale tez tego nie popuszczę, może mi się uda.Temat: W świetle prawa...
Nie, przepis ten nie reguluje tego terminu - masz pokarm - karmisz, na
szczęście niezbyt mądry ustawodawca, który od paru lat produkuje prawie
wyłącznie buble nie zabrał się za poprawianie tego przepisu. Jest to art. 187
KP. W celu skorzystania z tego uprawnienia powinnaś zlożyć oświadczenie
pracodawcy. Musisz się jednak liczyć z tym, zę pracodawca zażąda
udokumentowania tego faktu - i wtedy możesz przedstawić zaświadczenie np. od
pediatry. Nie jest istotne jaką masz umowę o pracę ani ile u swojego pracodawcy
pracujesz. To powodzenia w karmieniu.Temat: kolejna umowa na czas określony
Gość portalu: MIECIA napisał(a):

> Czy ktoś mógłby mi powiedzieć sąd pomysł, aby w nieskończoność dawać umowy na
> czas określony....to już moja trzecia, która poprzednio przed wejściem w
> życie nowego zapisu byłaby umową na czas określony! PROSIŁABYM TEŻ O RADĘ:
> czy dopuszczając pracownika do stosunku pracy po okresie trwania umowy na
> czas określony i bez podpisania jeszcze nowej oznacza od razu PRAWNIE umowę
> na czas NIEKREŚLONY? PROSZĘ O SZYBKA ODPOWIEDŹ
> MIECIA

Jeżeli nie minął jeszcze miesiąc od rozwiązania poprzedniej, drugiej umowy na czas określony (zakładam, że
pierwsza i druga następowały po sobie bezpośrednio) to należy założyć że doszło - per facta concludenda - do
zawarcia trzeciej umowy, która z mocy art. 25 KP przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Zakładam rzecz
jasna, że obecnie pracodawca wypłaca Tobie dalej wynagrodzenie, daje zadania do wykonania, traktuje jako
normalną obecność na stanowisku pracy. W tej sytuacji w orzecznictwie przyjął się pogląd że doszło do nawiązania
stosunku pracy, niezależnie od braku pisemnej umowy. Dla własnego dobra należy jednak domagać się podpisania
stosownej umowy, gdyż w razie jej braku wszelkie roszczenia będzie trzeba dochodzić przed sądem pracy .
Temat: Zakaz konkurencji
Nie widziałam Twojej umowy, ale mogę przypuszczać, że prawdopodobnie w Twoim
przypadku zachodzi sytuacja opisana w powołanym wyżej art. 101(1) KP tj. zakaz
obowiązuje do chwili ustania stosunku pracy.

Istnieją bowiem dwie odmiany zakazu konkurencji.
Pierwsza
art. 101(1) KP to zakaz konkurencji w czasie kiedy pracownik świadczy pracę
danemu pracodawcy. Jak już pisałam w momencie gdy stosunek pracy ustaje np. w
drodze wypowiedzenia umowy przez pracownika zakaz ten przestaje istnieć i nie
przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie.

W praktyce często taki zakaz jest stosowany, bo nie wiąże się dla pracodawcy z
żadnymi dodatkowymi kosztami, a pracodawca ma prawną gwarancję, że ma
pracownika na wyłączność.

Drugi
art. 101(2)
Zakaz konkurencji obowiązuje po ustaniu stosunku pracy. Zaczyna obowązywać
dopiero jak pracownik zakończy współpracę z pracodawcą. W takiej umowie musi
być określony czas obowiązywania zakazu i wysokość odszkodowania.
W praktyce tego typu umowy zawiera się jedynie z wysokiej klasy specjalistami,
menedżerami itp. Niezbędną przesłanką, aby taka umowa była skuteczna prawnie
jest bowiem konieczność, aby pracownik miał dostęp do szczególnie ważnych
informacji.

Dlatego dobrze przeczytaj swoją umowę. Zdarza się że pracownik jest zobowiązany
do przestrzegania obydwu zakazów konkurencji. Tego obowiązującego w czasie
trwania stosunku pracy i po jego ustaniu. Większość pracowników jednak, jak już
pisałam, jest zobowiązanych do przestrzegania jedynie pierwszego zakazu.
Temat: pismo z pracy a L4
Tutaj są wszystkie wyjaśnienia
praca.gazeta.pl/praca/1,47341,2282236.html
A co do trzeciego miesiąca:
Upływ trzeciego miesiąca ciąży ma znaczenie tylko w umowach terminowych (umowa
na czas określony bądź na czas wykonywania określonej pracy) zawartych na
dłużej niż miesiąc. Jeśli umowa wygasa po trzecim miesiącu ciąży, pracodawca
musi ją przedłużyć do dnia porodu (art. 177 par. 3 kp). Ale nawet przy takiej
umowie kobieta jest chroniona od momentu poczęcia - tzn. pracodawca nie może
jej zwolnić do czasu wygaśnięcia umowy.
Temat: czy mam szanse w sądzie pracy?
Jeśli znalazłaś nową pracę, to znaczy, że ty lub pracodawca (lub za obopólną
zgodą) rozwiązaliscie stosunek pracy. Fakt podjęcia przez ciebie nowej pracy
chyba oznacza brak możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.
Zaskarżając pracodawcę do czasu prawomocnego wyroku w sądzie pracy nie możesz
pracować gdzie indziej (jest natomiast możliwość pracy na podstawie umowy
cywilno-prawnej), pozew w sądzie pracy oznacza, że twoim zdaniem pracodawca
naruszył przepisy KP i zaskarżasz jego postępowanie jako niezgodne z prawem, w
tym przypadku wnioskując o przywrócenie do pracy na stanowisko ustnie ci
obiecane. Inaczej dla sądu będziesz pracownikiem, który nie godząc się z
proponowanymi nowymi warunkami znalazł pracę w innej firmie.
To paradoksalne, ale takie jest prawo.
Linusia
Temat: ciąża,powrót po L4 do pracy,co robic????
No tak jeśli kadrowa chce jej znaleźć pracę na innym stanowisku to wszystko w
porządku, ale jej pracodawca nie chce zaoferować innej pracy w firmie a ona
chce szukać sobie innej? Wypowiedzieć umowy pracodawca nie może a więc co ona
ma iść znowu na zwolnienie lekarskie bo tak chce pracodawca? zapomnieliśmy
chyba o jednym z art. Kp mówiacym o tym że jeśli pracownik jest gotowy do
świadczenia pracy a pracodawca nie ma dla niego w tej chwili pracy to płaci mu
za samą gotowość do pracy.

Art. 81 [Gotowość do pracy; przestój]

1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej
wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje
wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką
godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został
wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzaniaTemat: lepsze porozumienie czy za wypowiedzeniem?
Gość portalu: fr napisał(a):

>
> A więc to przeczy temu, co słyszałem, że można rozwiązać umowę za
> porozumieniem, mimo że jest czas, by upłynął odpowiedni termin okresu
> wypowiedzenia (mam 1 mies. okres wypowiedzenia, ale pod koniec maja informuję
> szefa, że chcę rozwiązać umowę na mocy porozumienia z końcem czerwca).
>
> A co na to praktycy - pracodawcy?

Mozesz zlozyc propozycje rozwizania umowy za porozumieniem stron z data
rozwizania umowy za np. za miesiac, nie jest to zabronione.

Takie wyprzedzenie mialo sens w dobie KP z 1968r gdzie stronami byly zaklady
pracy teraz porozumienie nastepuje miedzy zakladem a pracownikiem.
W praktyce za porozumieniem rozwiazuje sie umowe jesli chce sie odejsc z pracy
wczesniej niz za wypowiedzeniem.

Dla przyszlego pracodawcy nie ma raczej znaczenia czy umowa rozwiazana za
porozumieniem czy wypowiedzeniem. Znaczenie moze miec tylko rozwiazanie umowy
bez wypowiedzenia.

Pozdrowienia

Przepraszam, ze bez polskich liter ale cos mi sie stalo z klawiatura
Temat: Badania wstępne do pracy- czy płatne?
na badania wstepne skierowanie ( obowiazkowo!!) wystawia pracodawca, w którym
określa rodzaj umówionej pracy, czynniki szkodliwe lub uciażliwe ( np. praca
przy komputerze)wystepujace na danym stanowisku. Ze skierowaniem musisz udać
sie do lekarza medycyny pracy ( reguluja to przepisy) z którym zakład ma
podpisana umowę ( powinien mieć - lekarz wydajacy zaświadczenie winien znać
zakład i warunki pracy w tym zakładzie)i to lekarz decyduje jakie badania
pomocnicze (laboratoryjne) nalezy wykonać. Zdarza sie, ze małe zakłady nie mają
podpisanej umowy, ale i tak musisz szukać lekarza medycyny pracy ( nie
rodzinnego).
Za badania wstepne zgodnie z KP koszt ponosi pracodawca ( nie mylić z innym
rodzajem badań dodatkowych np. na nosicielstwo).Temat: Anonimowość w necie
amor_latino napisał:

> czy siusianie w czasie pracy jest legalne? czy umowa okresla jaka czesc
godzin
> pracy nalezy spozytkowac na prace a jaka na inne czynnosci, np. drugie
> sniadanie, telefonowanie do cioci, sprawdzanie poczty w necie?
>
> Gość portalu: hihi napisał(a):
>
> > A czy godziny pracy nie są własnie do pracy?

Akutar KP określa ile powinniśmy spędzać na tzw. lunchu, czyż nie...?
Przy 8-mio godzinnym dniu pracy ja posiadam 45 takich minut wolnych od pracy :)
Temat: niepełny etat a urlop macierz.
Zakładam, że pracujesz w państwowej szkole:) I jest tak: nie może być miesięczny
okres wypowiedzenia u nauczycieli przy umowie na czas nieokreslony!!!! Zawsze
jest to 3 miesiące, wypowiedzenie musi byc dane przed 31 maja poprzedzajacym
następny rok szkolny. Pewne punkty KP nie obowiązuja nauczycieli, np toże
trzecia umowa musi byc na czas nieokreślony, bo to xzależy od organizacji pracy
w szkole. Ale jesli jest umowa na czas nieokreslony (bez wzgledu na wymiar
etatu) to musi to być 3 miesiące!!!!! (i to też, oczywiście, obowiązuje
nauczyciela:) Prawdę mówiąc to jest bardziej zabezpieczenie dyrektora niż
nauczyciela, bo jest kicha straszna jak mu nauczyciel w trakcie roku chce
opuścić pracę i on musi znależć kogoś na zstepstwo. Nie zawsze to jest proste,
na a zawsze trzeba np plan lekcji zmieniać:) Jesli Ci zależy na 3-mies
wypowiedzeniu to masz do tego prawo, bez względu na to co jest napisane w
umowie. Wygrasz w każdym sądzie pracy.
Temat: wypowiedzenie umowy na czas określony
Gość portalu: ecik napisał(a):

> tak - masz rację. Przerabiałam ten temat ze znajomym. Umowa na czas
> określony może być rozwiązana po czasie na jaki została zawarta lub za
> porozumieniem stron. Nawet jeśli będzie w umowie klauzula o wypowiedzeniu -
> to jest ona nieważna. Proponuję udać się do Państwowej Inspekcji Pracy po
> radę i potwierdzenie co masz robić. Powodzenia.

Niezupełnie tak - klauzula jest ważna, jeśli umowa zawarta jest na okres
dłuższy niż 6 miesięcy. I umowa taka zgodnia z klauzula moze być wypowiedziana
z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Art. 33 Kp
Temat: okres wypowiedzenia
okres wypowiedzenia
Sprawa jest dość pilna. Koleżanka złożyła wypowiedzenie. Ma umowę na czas
określony do końca tego roku. W umowie zaznaczono 1 miesiąc wypowiedzenia.
Dzis jej oswiadczyli, że musi i tak pracować do konca grudnia, bo miesiac sie
liczy od początku następnego miesiąca. I tutaj moje pytanie: wszędzie gdzie
czytam jest napisane, ze na czas określony wypowiedzenie wynosi 2 tygodnie i
nie może byc w umowie zastrzeń na niekorzyść pracownika. Przeszukałam KP i nie
znalazłam info na temat biegu wypowiedzenia w przypadku umowy na czas
określony, poza tym 2 tygodniowym wypowiedzeniem. Czy ktoś się orientuje? Mam
wrażenie, ze ktoś jej bardzo robi pod górkę, a dziewczyna jest załamana,
kolejny pracodawca już czeka a w aktualnej pracy nie chcą jej odpuścić i
jakby na złość starają się jej pomieszać szyki. Czy w umowie na czas określony
można w ogole zastrzec miesięczny okres wypowiedzenia?Temat: pracownik tymczasowy a ciąża????
Zgadzam się. Pracownica taka nie ma uprawnień wynikających z KP analogocznych
do pracownic zatrudnionych "nie na zastępstwo" w zakresie zakazu
wypowiadania .Jeśli taka pracownica zajdzie w ciąże w okresie trwania umowy "
na zastępstwo" umowa nie ulega przedłużeniu do dnia porodu. Umowa taka
rozwiązuje się z chwilą powrotu do pracy pracownika zastępowanego. Umowę taką
można zaś rozwiązać wcześniej tylko w wypadku zamieszczenia w niej klauzuli o
wypowiadaniu i tylko wtedy, gdy umowa zawarta jest na dłużej niż sześć miesięcy.
Temat: Kolejne zmiany w Kodeksie Pracy?
Kolejne zmiany w Kodeksie Pracy?
"Komisja kodyfikacyjna prawa pracy zaproponowała zmiany w kodeksie pracy. Przewidują one m.in. dłuższy urlop wypoczynkowy, maksymalnie trzyletnie umowy na czas określony u jednego pracownika oraz zmniejszoną ochronę działaczy związkowych." - źródło www.onet.pl

Dalszy ciąg wypowiedzi mówi o tym, że obecnie KP jest uznawany za jeden z ha,ulców rozwoju miejsc pracy. Jeżeli wydłużenie urlopów i kolejne żonglerki z umowami na czas określony mają go przyspieszyć (rozwój) to zdaje się że eksperci tworzący prawo mają odrealnioną wizję polskiej gospodarki.
Temat: Praca w RR Donnelley - Poligrafii bis Starachow.
Praca w RR Donnelley - Poligrafii bis Starachow.
Witam
Moze ktos wie z wlasnego doswiadczenia albo slyszal cos na temat warunkow
pracy w koncernie RR Donnelley? Chodzi konkretnie o Poligrafie bis w
Starachowicach. Chetnie dowiem sie czy szybko dostaje sie umowe na czas
nieokreslony, jaka jest atmosfera pracy, przestrzeganie BHP i KP, mile
widziane orientacyjne dane o zarobkach i jak rowniez wszelkie inne. (praca
dotyczy stanowiska produkcyjnego).
Pozdrawiam
Temat: porady specjalistów = zwolnienie pracownika w tryb
porady specjalistów = zwolnienie pracownika w tryb
wiadomo każdemu pracodawcy, że tylko art.52 KP chroni (częściowo) jego interesy
Dlatego, w nawiązaniu do wyjaśnienia Specjalisty, pragnąłbym przypomnieć, że
jeżeli przed podjęciem pracy, równolegle z podpisaniem umowy o poracę,
pracodawca (a jeszcze lepiej Doradca Podatkowy prowadzący sprawy podatkowo-
księgowe Pracodawcy, co jest nierozerwalnie związane z zakresem tematów
realizowanych w ramach kompleksowej obsługi podatkowo-księgowej firmy Klienta
przez Doradcę Podatkowego)pracownik podpisze zakres obowiązków i podległości
w związku z podejmowanym zatrudnieniem, w którym niezbędne jest zamieszczenie
zobowiązania podejmującego pracę o okolicznościach, które uniemożliwiły
pracownikowi stawienie się w wyznaczonym przez Pracodawcę miejscu
pracy, ......, szczegóły w Kodeksie Pracy, lub e-mail: 2b.tax@post.pl
Temat: ile miesięcy w ciąży żeby mnie nie zwolnili
tutaj masz objaśnione co i jak
kobieta.gazeta.pl/edziecko/1,54921,2826241.html
Ciebie dotyczy ten fragment

A oto wyjątki:

Upływ trzeciego miesiąca ciąży ma znaczenie tylko w umowach terminowych (umowa
na czas określony bądź na czas wykonywania określonej pracy) zawartych na
dłużej niż miesiąc. Jeśli twoja umowa wygasa po trzecim miesiącu ciąży,
pracodawca musi ją przedłużyć do dnia porodu (art. 177 par. 3 kp). Jednak
pamiętaj, nawet przy takiej umowie jesteś chroniona od momentu poczęcia - tzn.
pracodawca nie może cię zwolnić do czasu wygaśnięcia umowy.

dzisiaj mamy 16 pazdziernika wiec raczej nie zdazysz
Temat: Już nigdy nie zatrudnie kobiety!
słusznie mówisz, że praca musi się opłacać tak pracodawcy, jak pracownikowi.
więc jeśli pracodawcy zależy, żeby uzyskać korzyści z nowo zatrudnionej, młodej
kobiety, która wyszkolił, należałoby owej kobiecie uświadomić (na wszelki
wypadek) jakie ma się wymagania i plany wobec niej na najbliższa przyszłość oraz
jak odbierane będzie okazanie zwolnienia lekarskiego w miesiąc lub dwa po
zakończeniu przygotowywania się do pracy. być może warto załatwić formalnie, np.
klauzulą w umowie (nie wiem, nie znam KP), że kobieta _z własnej woli_
zobowiązuje się do nieprzerwanej (czyli bez długich urlopów chorobowych) pracy w
pierwszym roku, czy półroczu. pracodawca zobaczy, jak pracownica sobie radzi i
zdecyduje, czy firmie będzie opłacało się przetrwać jej ciąże i zagwarantować
później miejsce pracy.

kwestia o tyle niefajna, że bardzo dużo zależy od ludzkiej sprawiedliwości i
uczciwości. w kraju, gdzie robi się wszystko, żeby przeżyć, egzekwowanie takich
poprawnych zachowań jest trudne, ale z tego także obie strony powinny zdawać
sobie sprawę.
Temat: Co zrobic z tym fantem???
Każdą umowę można rozwiązać,w swojej powinnaś mieć podany okres wypowidzenia z
reguły jest to 14 dni przy umowach okresowych,ale poczekaj do 10 tak jak mowi
kp.a potem możesz napisać podanie o rozwiązanie umowy z winy pracodowcy z
powodu nie przestrzegania podtawowych przepisów kp.pomocny bedzie wtedy kp żeby
podać dokładnie artykuł i paragraf.jeżeli nie pomoże to zostaje sąd pracy.Temat: umowa na czas określony
beata_ napisała:

> Gość portalu: princessa napisał(a):
>
> > Dzięki za te informacje, a umowę mam od 1 lipca 2003 i nie ma tam żadnej
> > klauzuli o wcześniejszym rozwiązniu.
>
> Z mocy prawa nie może jej tam być (art. 33 Kp) - gdyby była, to dopiero byłby
> cyrk:-)) Od 1.07 do 1.12 jest 5 miesięcy.
>

Ja mam umowę od kwietnia 2001 do grudnia 2004 i zawarta jest tam klauzula, że
obie strony mogą rowiązać umowę - obowiązuję dwutygodniowy termin wypowiedzenia.
Już mnie nerwy zżerają na myśl o konieczności rozpoczęcia poszukiwań pracy.
Temat: Pilne! Umowa-zlecenie a ekwiwalent za urlop!
Umowa zlecenia nie jest stosunkiem pracy nawiązanym na podstawie KP i przepisy
prawa pracy nie mają do niej zastosowania. Dotyczy to także urlopu i
ekwiwalentu, niezależnie od okresu "zatrudnienia".

Wniosek jest oczywisty - nie podpisywać takich umów, chyba że sezonowo. Ale
nawet pracownicy sezonowi mają prawo do urlopu w wysokości 1,5 dnia za każdy
przepracowany miesiąc.Temat: WYMÓWIENIE -PLEASE, HELP!!!!!!!!!!
Gość portalu: Gosia napisał(a):

> Nie rozumiem dlaczego sobota, o ile wiem mamy pięciodniowy tydzień pracy i
> wszystkie soboty wolne (no, w wiekszości przypadków)

Zgadza się z zastrzeżeniem, że obecnie nie ma już dodakowych 39 dni wolnych,
które w normalnych zakładach wypadały w soboty.
Soboty NIE SĄ dniami ustawowo wolnymi od pracy - wolnymi sa niedziela i swięta
(jest ustawa które to dni). Pracuje się 5 dni, a że akurat u tego pracodwacy
nie ywpada to w sobotę to już takie szczęscie :)

> Teraz do Marcina:
> Marcinie tak nie można się zwalniać chyba że masz uzasdniony powód by
odchodzić
>
> od pracodawcy w trybie natychmiastowym. Powód typu: praca naraża Twoje
zdrowie
> na szkodę (ale tu tez musi byc decyzja lekarza), pracadawca rażąco narusza
> podstawowe prawa pracownika np. nie wypłaca wynagrodzenia, nie udziela urlopu
> itd. W przeciwnym wypadku, możesz sie liczyc z tym że pracodawca będzi
domagał
> sie od Ciebie odszkodowania za nieuzasadnione rozwiazanie umowy bez
zachowania
> wypowiedzenia.

Odszkodowanie będzie jak za okres wypowiedzenia - czyli za 2 tyg. (art.61[2] KP)

> Co do urlopu, nie masz racji. Od niedawna obowiązuja przepisy które zmuszaja
> pracownika do wykotrzystania urlopu (i zarazem pracodawcę do jego udzielenia)
> podczas okresu wypowiedzenia.
> Pozdrawiam

Nie do końca - pracownik musi wykorzystać (art. 167[1] KP) jak pracodawca każe
(wyśle), ale pracodawca nie musi tego robic. Może dac ekwiwalent.

sdkfz1Temat: formalności kolonijne
Najpierw sprawdź we właściwym Kuratorium (najbliższym miejsca wakacyjnego
pobytu), tam powinno się zgłaszać zorganizowany wypoczynek dzieci.
Możesz zapytać o samo biuro w Polskiej Izbie Turystyki. Nie każde biuro musi
należeć, ale lepiej, jeśli ma ten certyfikat.
Do Sanepidu (też właściwego) możesz zadzwonić z pytaniem, czy obiekt był
kontrolowany.
Dzień przed wyjazdem do dyżurnego ruchu z Komendy Policji, czy autokar został
zgłoszony do sprawdzenia.
Ja jeszcze popytałabym w biurze o ubezpieczenie.
I poprosiła o opinie na forum regionalnym.
Myślę, że jeśli pani ze świetlicy jest rozsądną kobietą, to nie musisz się za
mocno obawiać. Każdemu teraz zależy na pracy, a na pewno straciłaby ją, wdając
się, nawet nieświadomie, w nieczyste interesy.
W biurze poproś o listę uczestników, przynajmniej same daty urodzenia, żeby
dziecko przebywało wśród rówieśników.
Wiele biur daje umowę na piśmie /standardowy druk, zgłoszenie udziału w
imprezie, czy coś podobnego z wyszczególnionymi warunkami: cena, dokładne
warunki itp./ Powinnaś dostać rachunek KP, ale możesz też poprosić o fakturę
Vat - niektóre zakłady pracy dopłacają do wypoczynku rodzin.
Raz moje dziecko jechało na zagraniczną imprezę, organizowaną przez
doświadczoną nauczycielkę. Byłam jedyną mamą, która poprosiła o umowę na
piśmie / jedyną w ciągu kilku lat organizowania przez tę Panią kolonii i obozów
zagranicznych/ i dostałam ją.
Mam nadzieję, że dziecko będzie zadowolone.
Ile ma lat, czy jedzie z nim jakiś znajomy dzieciaczek i czy w ogóle chce
jechać.
PozdrawiamTemat: "dyscyplinarka" dla pracodawcy
ptaszyca napisała:

> z tego co wiem, to tylko pracodawca może wypowiedzieć umowę z winy
pracodawcy.
> ty możesz po prostu rozwiązać umowę. natomiast jeśli pracodawca nie jest
fair
> (formalnie) możesz oddać sprawę do sądu pracy i tam dochodzić swoich
roszczeń.
> sądy pracy są przepełnione pozwami, sprawy ciągną się latami, no a sama
> skalkuluj ryzyko czy warto jako pracownik sądzić się ze swoim pracodawcą,
haha.
> pozdrawiam

Mylisz się - odpowiedź masz w KP, którego artukuł przytaczam w nowym (nie z
mojej winy) wątku o tym samym tytule.
Rzecz tylko w wykazaniu, że cięzkie naruszenie obowiązków pracodawcy wobec
pracownika rzeczywiście miało miejsce.
Temat: proszę o pomoc...w sprawie porzucenia pracy
Przede wszystkim napisz dlaczego chcesz porzucić pracę. Co będziesz dalej
robić? Zatrudniasz się w innej firmie, nie będziesz wcale pracować?
Konsekwencje porzucenia już wczesniej opisano: art. 52 KP tzw. dyscyplinarka,
ew. w skrajnych przypadkach roszczenie pracodawcy o odszkodowanie.
Może jest prostsze i przyjemniejsze wyjście. Zalezy co chcesz osiągnąć, jaką
masz umowę i jaki staz pracy.
PozdrawiamTemat: Czy pracodawca ma prawo odmowic zaplaty ?
epomoc napisał(a):
Moze jest cos o tym napisane w kodeksie pracy ?

Może jest napisane, a może nie. Widzę, że masz kłopoty z czytaniem. To poproś
ktoregoś z rodziców aby przeczytał Ci odpowiednie rozdziały z kodeksu, tam
napisano co można, a co nie w takich wypadkach. KP jest dostępny gratis w
internecie (portal GW).

A skoro raz spieprzyłeś robotę, to jaka jest gwarancja, że nie zrobisz tego
ponownie. Że za kilka miesięcy znów nie narazisz firmy na straty. Że z powodu
niewywiązania się firmy w terminie z umowy, kontrahent odejdzie do innej firmy,
a twoja firma straci zamówienia, zapłaci kary umowne i odszkodowanie i
zdobedzie zaszczytny tytuł "niesolidnej firmy", którą wszyscy będą omijali z
daleka.
Temat: Z życia wzięte. Opowieści o inwigilacji
Przerażające jest to, że my Polacy bardzo często kopiujemy
niewłaściwe wzorce. Zastanawiam się jak czułby się podglądający
szef, gdyby sam był podgladany przez pracowników? Poza tym na
podglądanie trzeba mieć czas. Czy to oznacza, że prezesi
podglądacze robią "to" w godzinach pracy i mają jeszcze za to
płacone, a pracownicy wylatują na zbity pysk za serfowanie?
Przecież KP określa wyraźnie, że pracownikowi na 8 godz. pracy
przysługuje 15 min. przerwy, a to czy on je w tym czasie, czy
jest na diecie i czyta portalowe informacje nie powinno
interesować szefa - no chyba, że pryncypał zapisze w umowie, iż
chce widzieć z czym pracownik je kanapkę. To zakrawa na absurd!
Ciekawe czy takie metody stosują Szwajcarzy, Niemcy, Włosi etc.
czy może bierzemy żywcem to co daje nam "kultura" zza Oceanu?Temat: Co to jest LIBERALIZM?
Gość portalu: leseferysta napisał(a):

> Liberalizm to jest np. jak kasjerka/eskpedientka ze sklepu zarabia 600-800 zł
> netto a jak się nie podoba to droga wolna, za bramą czekają chętni albo ludzie
> pracujący na umowach cywilnych (dzieło, zlecenie), jest zakaz w KP, nic nie
> szkodzi jak się nie podoba to droga wolna, za bramą czekają chętni albo np. tak
>
> pan/pani teraz popracuje a za miesiąc porozmawiamy o umowie i pieniądzach, albo
>
> może jeszcze jeden miesiąc a jak się nie podoba to droga wolna za bramą czekają
>
> chętni albo jeszcze inaczej żeby nie przynudzać np. no panie dałbym 100 zł
> podwyżki ale składki panie składki mnie wykończą a poza tym żonę na wakacje
> musze wysłać, synowi kupić samochód a kochance mieszkanie, jak się nie podoba
> to droga wolna za bramą czekają chętni.
> Mniej więcej tak wygląda liberalizm po polsku i z tym się kojarzy.
>
> Tak napisal Czesiek i ma racje
> Taki jest liberalizm. Ale zaden inny system sie do tej pory nie sprawdzil.
> Padl model skandynawski i niemiecki Sozialmarktwirtschaft.

Tak napisał Czesiek i po części ma rację. Tylko co w tym złego?
Skoro komuś się praca nie podoba, to zawsze moze ją zmienić.
Jaka praca, taka płaca. Marna, bo lwią część dochodów zabiera solidarne państwo.
Proszę wiec nie mylić socjalizmu z liberalizmem.
Temat: MOBBING w PKO BP SA
Witam jeszcze jedno mam do dopisania P. z-ca Dyr. O 1 Dąbrowa
Górnicza wystosowała pismo do wszystkich pracowników, że który
pracownik nie zgłosi się do pracy bez usprawiedliwienia ( z tego co
wiem każdemu pracownikowi należą się 4 dni urlopu na telefon i nie
musi sie usprawiedliwiać są różne sytuacje życiowe) "będą wyciągane
konsekwencje służbowe aż do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z
winy pracownika tj. art. 52 kp. Proszę o zaponanie pracowników z
powyżymi ustaleniami." Z tego co doczytałam to art 52 kp jest za
nadużycia, przestępstwo, 1) ciężkiego naruszenia przez pracownika
podstawowych obowiązków pracowniczych. I czy to nie jest mobbing?
Może ktoś mi pomoże mam zamiar udać się do stowarzyszenia
antymobbingowego. Pozdrawiam.
Temat: Absolwenci na stażu w krakowskiej policji
Gość portalu: zły napisał(a):

> wyrzucanie pieniędzy w błoto.A wydziały dochodzeniowe toną w
> zaległościach z uwagi na bezmyślne zatrudnianie kobiet przez
> komendantów /III KP- 9 bab w jednym wydziale/.Absolwenci prawa
> doprowadzają do pokoi.A może tak wykorzystać ich do
prowadzonej
> właśnie w KMP inwentaryzacji, zamiast delegować pracowników z
> komisariatów.

No tak sie składa, że zostalismy oddelegowani do owej
inwentaryzacji (oprócz siedzenia na dyzurkach i otwierania
drzwi - bo ku temu się to sprowadza, robimy to czego pracownicy
komisariatów nie mogli zrobić przez kilka lat - stad
zaległości). Ale konia z rzędem temu, kto wyjasni po co do tego
stazu poszukiwano prawników?
Jesteśmy niezadowoleni bo nie to obiecywano a nasze stanowiska
pracy nie odpowiadaja harmonogramowi stażu, jaki jest dołączony
do umowy podpisanej miedzy KMP w Krakowie a Urzędem Pracy.
Jednym słowem - zostalismy wpuszczeni w trabę.
Trzy osoby już zrezygnowały, kolejne tez zamierzaja odejść.

I tak to ma wygladać?
Temat: Możecie §¤§ :-)))) po raz czwarty
To ja tez poprosze.
W poniedzialek.
Zaczynam nowa prace i sie cholera troche "cykam"...
Nie wszystko jeszcze zapiete na ostatni guzik. Mam nadzieje, ze podpisze umowe,
na razie na pol roku tylko, ale dobre i to. I bede mogla w koncu pracowac w
normalnych godzinach, do 18
I bede mogla miec wiecej czasu . Na KP tez
Temat: Różne prawa mam
Re: Nie mogę się zwolnic?
mami2 10.06.05, 17:49 + odpowiedz

Dzieki za odpowiedzi:) Ale jak to? Nie mogę podczas urlopu iśc do tamtej firmy
i zatrudnic sie np. na umowe zlecenie? Na zdrowy rozsądek to przeciez moja
sprawa jak i gdzie wykorystuje urlop. przeciez nikt nie moze mic kazac jechac
nad morze i lezec na plazy w tym czasie. nie rozumiem tego. Przeciez ludzie
nawet na zachód wyjeżdzają na 4-5 tyg. dorabiac do pensji podczas urlopu. Nie
ma szans stawiac fochów o niezgodności z KP w terazniejszym zakłądzie pracy-
płacą tez regularnie. Według mnie bardziej podpadająca jest wersja z
chorowaniem bo mogą jeszcze na mnie ZUS napuścic! No nic, na poniedziałek
jestem umówiona z przyszłym pracodawcą. Mam nadzieje ze poczeka te dwa
miesiące, a jezeli nie to znaczy ze firma jest funta kłaków niewarta, bo prawda
jest taka, ze jak jest pracownik dobry to zaden pracodawca nie pozwoli mu
odejśc z dnia na dzień. Ale o tym wiedza tylko rozsądni i mądrzy szefowie. Mam
nadzieje ze ten następny do takich sie własnie zalicza. Napisze w poniedzialek.
Pozdr i jeszcze raz dziękuję.Temat: TV4 o aborcji
> Szpital nie ma takiego obowiązku aby zatrudniać tylko takich lekarzy. Jak już
> musisz coś pisać byle pisać to napisz coś choć odrobinę mniej żałosnego.

Szpital jest finansowany z naszych składek zdrowotnych w związku z czym ma
obowiązek dostarczania ubezpieczonym wszystkich zakontraktowanych usług
medycznych. a więc także i zgodnej z prawem aborcji. Odmowa dostarczenia tych
usług jest równoznaczna z zerwaniem umowy co uprawnia ubezpieczonego do
wszczęcia kroków prawnych - twój rozmówca ma rację.
Lekarz ma oczywiście prawo odmówić a szpital nie musi go w związku z taką
odmową zwolnić z pracy. Szpital ma natomiast obowiązek zadbać o to, by w
szpitalu pracowała wystarczająca liczba lekarzy gotowych do wykonywania zgodnej
z prawem aborcji. Jeżeli w tym celu będzie zmuszony zwolnić lekarza a na jego
miejsce zatrudnić innego, to będzie to zgodne z KP.

Pozdr. B.Temat: oWalne!?!
scenariusz walnego jest już na pewno ułożony . postarajmy się aby reżyser miał
problemy z jego realizacją ...
Mamy szansę rozpędzić sterowany przez koleszków jeszcze z drewnianej zarząd to
po prostu to zróbmy !!!
ps.ktoś z forumowiczów marzy o tym , żeby w nowych władzach byli ludzie
zlustrowani , ktoś drugi twierdzi , że to będzie trudne . myślę , że
najprostrze sposoby są najlepsze , np.każdy kto uczciwie wpłacił należności za
swoje własne m posiada bankowe dowody wpłat , umowy kredytowe , itp.
kto natomiast zdobył metry w naszym budynku w wyniku oszustwa , daru od
wirprim , czy za wykonaną pracę (nigdy nie zweryfikowaną) nie będzie posiadał
żadnych dowodów wpłat ( nie pokwitowanie kp np. na 200 000 zł ) . Takich
cwaniaków trzeba odsunąć od władzy raz na zawsze , następnie spróbować
rozliczyć , ja osobiście bym pozdejmował im jeszcze gacie ku przestrodze !Temat: koniec projektu i pracownica w ciązy
obawiam sie że zgodnie z KP jako pracodawca musisz jej przedłuzyc umowę, tyle,
że będziesz mógł finansować juz tego z proejktu, bo będzie to niekwalifikowalne.
Czy bedzie to praca niezwiązana z projektem to inna sprawa, zalezy czy
faktycznie do tego czasu rozliczycie wszystko - jesli nie może spokojnie
pracowac przy rozliczeniu. No tyle, że już za Twoje środki.
Temat: zatrudnienie w ciÄ?Ĺźy
Ale, że w związku z czym ma te sprawy wytaczać? zona podjęła pracę będąc w
ciąży - brawo dla pracodawcy, że nie robił z tego problemu - większość nawet
się nie fatyguje, żeby przedłużac umowy. A co ma ZUS do kobiety ciężarnej
zatrudnionej? Może jedynie przejąc obowiązek płacenia świadczeń, gdyby żona
pzrekroczyła limit przebywania na zwolnieniu lekarskim okreslonym przez KP i
regulamin pracy.
Temat: art 52 KP
art 52 KP
B. proszę o adres www ze wzorami umów o pracę oraz wzory rozwiązania umowy o
pracę na podst. art. 52 KPTemat: urlop wychowawczy po wypoczynkowym
Art. 41. KP Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu
pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w
pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o
pracę bez wypowiedzenia.
Temat: wypowiedzenie umowy na czas określony
Kazda umowe o prace mozna rozwiazac za porozumieniem stron. I nie ma potrzeby
umieszczania w umowie o prace paragrafow to regulujacych. Stanowi o tym art 30
par 1 pkt 1 kp.
Temat: mam umowe do 30.04, Czy jak 4.05 przyjde do pracy,
Rozdział II KP

Umowa o pracę
Oddział 1
Zawarcie umowy o pracę

Art. 25. § 1. Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas

określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi

konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej

nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego

pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony,

obejmujący czas tej nieobecności.

§ 2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona

umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.

Art. 251. § 1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest

równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nie

określony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas

określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem

poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła jednego

miesiąca.

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas

określony dłuższego okresu wykonywania określonej pracy na podstawie tej

umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu,

kolejnej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

§ 3. Przepis § 1 nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych:

1)w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

w pracy,

2)w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowy, albo

zadań realizowanych cyklicznie.
Temat: Praca na zlecenie.
Jeżeli umowa zlecenia spełnia przesłanki art 22 par 1 KP, czyli wszystkie te
które wymienil kolego powyżej to pracodawca powinien z nim podpisac umowe o
pracę. Jesli tego nie zrobi to moze go do tego zmusić Inspektor Pracy (nawe do
zawarcia umowy z data wsteczną)Temat: urlop macierzyński a umowa o dzielo
O ile mi wiadomo umowa o dzieło jest regulowana Kodeksem cywilnym, a nie KP,
więc nie jest rodzajem umowy o pracę. Płacenie zus czy innego ubezpieczenia nie
jest obowiązkowe.
Temat: Umowa zlecenie
tak,żeby dochodzic jakichkolwiek roszczeń nalezy przede wszystkim miec do nich
podstawe prawną,a taką jest stosunek pracy objęty w KP.Umowa zlecenie jest z
ramienia kodeksu cywilnego,a to co innego.
Temat: Ciąża, L-4 a umowa na czas określony
Trzeba doprceyzować - umowa o pracę zawarta na okres dłuższy niż miesiąc, która
uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży (to jest warunek
konieczny!), przedłuża się do dnia porodu. Art 177 § 3 kp.

PaulinaTemat: Ciekawe o czym beda dyskutowali :) jak myslicie?
Bredzisz calkiem od rzeczy kobiecino: zatrudnionego obowiazuje nie tylko etyka
zawodowa, ale i Kodeks Pracy, anonimowego wolontariusza pracujacego bez zadnej
umowy nie obowiazuje NIC. Pomijam fakt, ze taka forma "zatrudnienia" jest
niezgodna z KP.Temat: Prosze o pomoc prawnicza. Umowa o prace.
Gość portalu: Karol napisał(a):

> 30 pazdziernika skonczyla sie moja druga umowa na czas okreslony. Do dzisiaj
> pracuje de facto bez zadnej umowy. Zgodnie z kodeksem nastepna umowa powinna
> byc zawarta na czas nieokreslony. Być moze nadarzy mi sie okazja do zmiany
> pracy. Chcialabym zmienic prace z dnia na dzien. Czy jest to mozliwe?
> Z jednej strony nie jestem zwiazana zadna umowa, ale z drugiej nie
> chcialabym, aby ostatnie dwa miesiace nie zostały wykazane na swiadectwie
> pracy. Jak to zalatwic.

Moim zdaniem, z uwagi na fakt, iż po dniu 30.10 pracodawca dopuścił Ciebie do pracy (płacił wynagrodzenie,
dawał zadania do wykonania, itp.) aż do dnia, powiedzmy, dzisiejszego, zawarł z Tobą kolejną umowę o pracę.
Umowa ta będzie umowa na czas nieokreslony ale nie dlatego, że pracodawca, jak napisałaś, "powinna być
zawarta" ale dlatego że jest to skutek automatyczny, wynikający ze spełnienia się przesłanek zawartych w art. 25/1
KP (po ostatniej nowelizacji). Swoją drogą masz trochę szczęścia bo po 29 listopada br. ten przepis będzie
zawieszony do maja 2004r. Niestety,fakt zawarcia umowy może działać obosiecznie zwlaszcza w przypadku gdy
będziesz chciała szybko rozztać się ze swym dotychczasowym pracodawcą. Lege artis, w gręzatem wejdą
przepisy o rozwiązywaniu umów o pracę - wypowiedzenie, ewentualnie porozumienie stron. Z drugiej strony można
by "przesiedzieć cicho" całą sytuację ale, jak zauważyłaś, traciłabyś te 2 miesiące biorąc pod uwagę różne
uprawnienia wynikające ze stażu pracy. Moja rada jest następująca: skoro i tak mamy do czynienia z trwającym
stosunkiem pracy, to należałoby dążyć do zawarcia formalnej umowy o pracę na czas nieokreślony - pracodawca i
tak płacił Tobie wynagrodzenie, myślę więc że ZUS i PIT też (też???) a więc "finansowo" nic ponad to nie traci - i w
razie potrzeby odejścia, rozwiązać ją z dnia na dzień za porozumieniem stron. W razie czego zawsze można
postraszyć nasłaniem PIP - naruszenie przepisów KP odnośnie zawarcia umowy - ale to jest już broń ostateczna...Temat: PROSZE O POMOC!!
altu napisała:

> zeby sobie wroga nie robic, to mozna na podstawie Art. 30 kodeksu pracy,
ktory
> w § 1 punkt 3) mowi ze: "Umowa o pracę rozwiązuje się: przez oświadczenie
> jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o
pracę
> bez wypowiedzenia).

> ten sam arytkul w § 3 mowi, ze: "Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu
> lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie."
>
> w uzasadnieniu mozna napisac przyczyne, dla ktorej wypowiada sie prace bez
> zachowanego wypowiedzenia.

Art. 30 tylko wyszczegolnia rodzaje trybow rozwiazywania umowy.

Rozwiazanie umowy bez wypowiedzenia nastepuje na mocy art.52 do 55 KP.

Pracownik jednak moze rozwiazac umowe bez wypowiedzenia tylko z jednego art. 55

Art. 55. § 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli
zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej
pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie
wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na
stan jego zdrowia i kwalifikacji zawodowych.
§ 1.1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także
wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków
wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w
wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została
zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości
wynagrodzenia za okres 2 tygodni.
§ 2.Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie
umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 3.Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 1.1 pociąga za
sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę
za wypowiedzeniem.

Rozwiazane umowy mozesz dostarczyc pracodawcy osobiscie, kopie powinien Ci
podpisac, ze otrzymal lub wyslac za poczta najlepiej za potwierdzeniem odbioru.
Temat: Białe niewolnictwo
Ciekawy wątek, ale rozmowa biegnie trochę jakby wzięta z telewizji: na zasadzie
dwóch skrajności czarne - białe. Bez wątpienia sa firmy w których pracownik
jest traktowany poniżej wszelkiej granicy przyzwoitości, i często tak się
składa że ludzie tam pracujący nie mają albo siły albo mozliwości albo
predyspozycji by zmnienić pracę (nie zawsze są to firmy prywatne). Z drugiej
strony - czy ktoś zadał sobie trud przeczytania kodeksu pracy? Przecież firma
która chciałaby go w pełni przestrzegać nie maiłaby szans istniec na rynku. To
prawo mówi praktycznie tylko o tym co musi pracodawca, a zobowiązania
pracownika i jego odpowiedzialność jest prawie zerowa - jeżeli przychodzi do
pracy i się jawnie nie obija, choć może wszystko zawalać, nie można go nawet
zwolnić.
Te dobre firmy, w których ludzie chcą pracować to nie te w których przestrzega
się kodeksu pracy, ale te w których istnieje nić porozumienia między
kierownictwem i właścicielami, a pracownikami, oparta na wzajemnym szacunku i
zdrowym rozsądku. Tam nie potrzebny jest KP i kontrole PIP-y.
Najgorsze jest to, że KP i PIP-a utrudnia życie tym drugim, a w przypadku tych
pierwszych nic nie robi - co wynika z logiki KP, gdyby umowa o prace była umową
cywilną na normalnych zasadach byłaby jasna odpowiedzialność i mozliwości
dochodzenia roszczeń, a tak to mamy mandat 1000zł dla przedsiębiorcy który
łamie prawo pracy. On sobie to obije w jeden dzień.
Nie jestem za zmianami na zasadzie to zwiększmy kary i wsadzajmy do więzień
nieuczciwych pracodawców, uważam że cały system jest do kitu. Zamiast grubych
kodeksów wystarczyłoby 2 strony rozsądnych zasad, bez tych wszyskich funduszy
socjalnych, nagród jubileuszowych, itd. (Dla mnie największe kuriozum to, zapis
że pracodawca ma obowiązek dbać o zaspokajanie potrzeb socjalno-społecznych
pracowników).
I to na tyle - w skrócie: przestępców karać a tam gdzie dwie strony sa
zadowolone, nie wtrącać się.Temat: dni wolne na szukanie pracy
Z posta wynoszę, że stosunek pracy był zawarty na czas określony z terminem
wypowiedzenia odnoszącym się do tegoż stosunku.
Zgodnie z art. 30 K.p. umowa o pracę może być rozwiązana:
na mocy porozumienia stron,
przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
(rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
(rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
Oświadczenie woli każdej ze stron stosunku pracy o wypowiedzeniu lub
rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić w formie pisemnej.
Z uwagi na to, że zgodnie z art. 77 K.c., znajdującym zastosowanie przez art.
300 K.p., jeżeli umowa została zawarta na piśmie, jej uzupełnienie, zmiana albo
rozwiązanie za zgodą stron, jak również odstąpienie od niej powinno być
stwierdzone pismem — rozwiązanie umowy na zasadzie porozumienia stron powinno
także nastąpić na piśmie.

Pracodawca jest obowiązany zamieścić w oświadczeniu woli o rozwiązaniu umowy o
pracę (zawartej na czas nie określony) za wypowiedzeniem, przyczyny tego
wypowiedzenia. Wymóg podania przyczyny wypowiedzenia dotyczy wyłącznie
oświadczenia składanego przez pracodawcę, co oznacza, że pracownik wypowiadając
umowę, takiego obowiązku nie ma.
Ale, kiedy pracodawca chce zmienić warunki pracy w umowie zawartej na czas
nieokreślony, może zawrzeć z pracownikiem aneks do tejże umowy. Odrzucenie
brzmienia aneksu powoduje ustanie stosunku pracy. Okres wypowiedzenia jest
ustalony adekwatnie do stażu pracy, okresu i formy zatrudnienia.
Np. Jeżeli więc okres wypowiedzenia będzie wynosił 3 miesiące, pracownik będzie
miał 1,5 miesiąca czasu do namysłu.
Zgodnie z art. 37 KP w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi
przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia. Wymiar tego zwolnienia wynosi 2 dni robocze - w okresie
wypowiedzenia nie przekraczającym 1 miesiąca i 3 dni robocze - w okresie
trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie
art. 361 § 1 KP.
Temat: PRACA OD ZARAZ, J.CZESKI, UMOWA O PRACE
PRACA OD ZARAZ, J.CZESKI, UMOWA O PRACE
Dla jednego z naszych klientów, będącego lideremi ekspertem w branży
Customer Realationship Management (Zarządzanie Relacjami z Klientem)
poszukujemy dynamicznej,pragnącej zdobyć doświadczenie w obsłudze
klientów zagranicznych osoby na stanowisko

Konsultant ds obsługi Klienta z językiem czeskim lub niemieckim

Główne zadania:
Obsługa telefoniczna klienta zagranicznego
Rejestrowanie i raportowanie zgłoszeń
Techniczne wsparcie użytkowników sprzętu jednej z największych na
świecie firm elektronicznych

Wymagania:
Bardzo dobra znajomość języka czeskiego lub niemieckiego
Dobra znajomość obsługi komputera
Umiejętność analizowania potrzeb klienta
Odporność na stres
Komunikatywność i otwartość na rozwiązywanie problemów

Mile widziane:
Zainteresowania techniczne

Osoby pragnące zdobyć doświadczenie w zarządzaniu relacjami z
klientem
Osoby poszukujące stabilnej pracy na pół lub pełen etat w strukturze
organzacyjnej nastawionej na międzynarodowego klienta
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie swojej aplikacji
ze zdjęciem, wraz z numerem referencyjnym (KP/4/12) na adres:

k.palasz@simplika.com

Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę o ochronie danych osobowych,
następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez firmę Simplika Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Prostej 2/14 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poś. zm.).
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści
moich danych oraz ich poprawiania.
Temat: Prosba ;)
KOnrad, KP nie przewiduje rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym.
tzn, mozna ja rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia przez zlożenie
oświadczenia, ale pod pewnymi, kreślonymi w Kodeksie warunkami. Np może to być
zmiana warunków pracy i/lub płacy.
a oto co mówi KP:

Zgodnie z art. 30 K.p. umowa o pracę może być rozwiązana:

- na mocy porozumienia stron,
- przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
(rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
- przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
(rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
- z upływem czasu, na który była zawarta,
- z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Możesz w ostateczności zwyczajnie porzucić pracę - w tej chwili w KP nie ma na
to paragrafu. Ale to chyba nie jest zwyczajnie eleganckie.

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę proponuję napisać, zwyczajnie, w jednym,
góra dwóch zdac=niach. Że zwracasz się z prośbą o rozwiązanie umowy za
porozumieniem stron z okresem wypowiedzenia np 1 miesiąc (to Ty proponujesz
taki okres wypowedzenia!) W końcu jest to za porozumieniem stron, jak sama
nazwa wskazuje. oczywiście, w Twoim przypadku przewidziany jest 3. miesięczny
okres. Ale masz prawo negocjowac i proponowac krotszy.

Co do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 9w trybie
natychmioastowym):
W uchwale z dnia 15.04.1994 r. I PZP 14/94, OSNAPiUS z 1994 r. Nr 3, poz. 40 —
SN rozstrzygnął bardzo istotną kwestię dotyczącą rozwiązywania umów o pracę na
zasadzie porozumienia stron. Stwierdził mianowicie, że klauzula umowna
upoważniająca pracodawcę i pracownika do rozwiązania stosunku pracy ze skutkiem
natychmiastowym, bez podania przyczyny, na zasadzie porozumienia stron jest
nieważna.

Tak więc zostaja negocjacje jakby co, to służę pomocąTemat: trzecia umowa o pracę a przepis Unii
Poszukałam i znalazłam orzecznictwo, bo okazuje sią, że jest i to bogate. Jak
napisano wyżej ten przepis wszedł w życie w 96 roku i funkcjonował kilka lat i
został zawieszony, a więc nie obowiązywał. Okazuje się, że w orzecznictwie sądu
Najwyższego były nawet rozbieżne poglądy w tej kwestii.

1997.09.23 wyrok SN T U  I PKN 272/97 OSNP 1998/13/395
"Przepis art. 25(1) KP ma zastosowanie także wtedy, gdy kolejne umowy o pracę
na czas określony były zawierane przed jego wejściem w życie, tj. przed dniem 2
czerwca 1996 r., natomiast ostatnia z nich (trzecia) nawiązana została już po
tej dacie."

Czyli tak jak ja myślałam na początku. Wydawało mi się, że umowy zawierane
przed wejściem w życie tego przepisu powinny sią liczyć. Okazuje się, że potem
SN zmienił stanowisko.

1997.11.19 wyrok SN T U  I PKN 379/97 OSNP 1998/23/676
"Przepis art. 25(1) KP nie ma zastosowania do umów o pracę na czas określony
zawartych przed dniem 2 czerwca 1996 r., chociażby termin rozwiązania ostatniej
z nich upływał po tej dacie. Odstępstwa od zakazu działania prawa wstecz (art.
3 KC w związku z art. 300 KP) mogą istnieć jako wyjątek i tylko wtedy, gdy
przepis tak stanowi lub gdy wsteczne działanie przepisu wynika z celu ustawy.

I w końcu ponieważ nawet w SN wydano dwa rozbieżne wyroki to SN rozstrzygnął to
uchwałą 7 sędziów.
1998.04.16 uchwała SN T U  III ZP 52/97 OSNP
1998/19/558 7 sędziów
glosa aprobująca: Sanetra Walerian OSP 1998/12/205
"Zawarcie trzeciej, kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne
w skutkach prawnych z nawiązaniem umowy o pracę na czas nie określony (art. 251
k.p.), jeżeli dwie poprzednie terminowe umowy o pracę zostały zawarte począwszy
od dnia wejścia w życie tego przepisu.
Temat: Budżet Miasta Łodzi pod znakiem zapytania?
Dodam tylko, że Rada Miejska ani myśli o restrukturyzacji i wolnym rynku
wspólnot mieszkaniowych.
Ba, dopiero szykuje się do do rozwinięcia skrzydeł.
Zakłady budżetowe dopiero szukają pracowników.

Oto cytat ze strony UMŁ:

Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty „Doły”
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Główny Specjalista ds. Wspólnot Mieszkaniowych i Kontroli Wewnętrznej

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 KP)
Wykształcenie: wyższe (preferowany kierunek – ekonomia)
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
* współudział w obsłudze zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
* przygotowanie planu remontów na zebrania Wspólnot Mieszkaniowych,
* przygotowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do przekazania Wspólnoty
Mieszkaniowej w obcy zarząd,
* realizacja i ocena postanowień uchwał i wniosków z zebrań Wspólnot
Mieszkaniowych,
* współpraca z innymi podmiotami, sprawdzanie legalności, prawidłowości i
rzetelności wszystkich operacji gospodarczych AN-u wynikających z jego
działalności.

Co ciekawe - licencja zarządcy nieruchomościami na tym stanowisku nie jest wymagana.

Zaiste dziwne to i ciekawe.
Kto w taki sposób rządzi naszym miastem? Kto pisał tę ofertę?
Na stanowisku nakierowanym wyłącznie na wspólnoty mieszkaniowe(notabene jest to
działalność dla zakładów budżetowych nielegalna), ma pracować ekonomista bez
licencji.

To już teraz przestaję się dziwić, że tak niski jest poziom profesjonalizmu
łódzkich urzędników.

Dodam tylko, że mając licencję nie zatrudniłbym się na tym stanowisku, ponieważ
wiedziałbym, że łamię prawo.
Strona 2 z 4 • Zostało wyszukane 216 postów • 1, 2, 3, 4

© 2009 - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates